De training

Tijdens de training Begeleiders in Beeld krijgen deelnemers inzicht in hun eigen emotionele intelligentie. Aan de hand van videofeedback wordt vervolgens een koppeling gemaakt tussen hun emotionele intelligentie en hun handelen in interactie met de cliënt. Deelnemers onderzoeken op welke manier zij de gewenste ondersteuning aan de cliënt kunnen bieden door te werken aan krachten en valkuilen in hun eigen emotionele intelligentie-profiel. Zelfreflectie, bewustwording en feedback staan hierbij centraal.

Doelen van de training Begeleiders in Beeld
De doelen van de training zijn:

 • Bewustwording van de invloed van de eigen emotionele intelligentie van deelnemers op hun handelen in interactie met de cliënt;
 • Optimaliseren van de vaardigheden en attitudes van deelnemers;
 • Optimaliseren van de relatie tussen deelnemers en cliënten;
 • Optimaliseren van de kwaliteit van ondersteuning, begeleiding of behandeling van cliënten;
 • Optimaliseren van de manier waarop deelnemers met stress en emoties omgaan.

De bijbehorende subdoelen zijn:

 • Kennis maken met het begrip emotionele intelligentie;
 • Inzicht krijgen in het eigen emotionele intelligentieprofiel en in eigen krachten en valkuilen;
 • Leerdoelen formuleren ten aanzien van emotionele intelligentie;
 • Het koppelen van de eigen emotionele intelligentie aan concreet handelen;
 • Bewustmaken van behandel- en begeleidingsafspraken en de uitvoering hiervan;
 • Het profiel van de cliënt verhelderen (wie is de cliënt, welke hulpvragen heeft hij/zij);
 • Bepalen met welke grondhouding/begeleidingsstijl de cliënt het beste begeleid kan worden;
 • De belangrijkste behandel- of begeleidingsafspraken verhelderen en concretiseren;
 • Koppelen van de uitvoering van de behandel- en begeleidingsafspraken en de eigen grondhouding aan emotionele intelligentie.