Achtergrond

Begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen geconfronteerd worden met gedragsproblemen van hun cliënten. Tijdens interacties met cliënten die gedragsproblemen vertonen kunnen begeleiders negatieve emoties en stress ervaren. Dit kan een negatieve invloed hebben op het handelen van begeleiders en zo een goede interactie tussen begeleiders en cliënten in de weg staan. Bovendien kan het langdurig en frequent geconfronteerd worden met gedragsproblemen leiden tot burn-out en ziekteverzuim bij begeleiders. Vanuit de klinische praktijk is er dan ook een grote behoefte aan training en coaching voor begeleiders, om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Begeleiders in Beeld is een training die daar aan bij kan dragen.

“BiB was voor mij ontzettend leerzaam. Door de training leer je jezelf goed kennen. Het EQ-i profiel dat teruggekoppeld wordt tijdens de training is heel verhelderend.”