Ontstaangeschiedenis

De training Begeleiders in Beeld is gebaseerd op de resultaten van twee promotieonderzoeken (Embregts, 2002; Gerits, 2003). Het proefschrift van Embregts maakt duidelijk dat videofeedback aan begeleiders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen leidt tot adequatere reacties van begeleiders op zowel gewenst als ongewenst gedrag van de jongeren. Daarnaast toonde Embregts aan dat de effectiviteit van videofeedback per persoon verschilt. De belangrijkste resultaten uit het proefschrift van Gerits wijzen er op dat emotionele intelligentie van begeleiders een belangrijke rol speelt in de manier waarop zij omgaan met stress en de mate waarin zij burnoutklachten ervaren. Emotionele intelligentie is bovendien veranderbaar door training. De resultaten van beide proefschriften met betrekking tot videofeedback en emotionele intelligentie vormen de basis van de training Begeleiders in Beeld. Emotionele intelligentie van begeleiders wordt in deze training gekoppeld aan hun handelen in interactie met de cliënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een videofeedbacktraining.

De onderzoekskennis en –ervaring en klinische expertise van prof. dr. Embregts en dr. Gerits zijn leidend geweest in de ontwikkeling van de training Begeleiders in Beeld. De training is uitvoerig getest tijdens een pilot waarbij de inhoud van de training is geëvalueerd en bijgesteld op basis van de ervaringen en feedback van de deelnemende begeleiders en de trainers.