Programma

De training Begeleiders in Beeld bestaat uit twee fases. In de eerste fase, Equilibrium, wordt het EQ-i profiel van iedere deelnemer in kaart gebracht en teruggekoppeld aan de deelnemer. Deelnemers formuleren persoonlijke leerdoelen, stellen een plan van aanpak op en concretiseren behandel- en begeleidingsafspraken. De fase Equilibrium wordt verzorgd door een EQ-i gecertificeerde trainer. De tweede fase bestaat uit videofeedback waarbij aan de hand van videobeelden de relatie tussen de emotionele intelligentie van de deelnemer en diens handelen wordt gelegd. Iedere deelnemer brengt een casus in waarop de videofeedback gedurende het hele traject gericht is. De videofeedback wordt verzorgd door een videofeedbacktrainer die ervaren is in het koppelen van handelen van begeleiders aan hun emotionele intelligentie. Om deze koppeling adequaat te kunnen maken, zal de videofeedbacktrainer ook gedurende de Equilibrium aanwezig zijn.

De training Begeleiders in Beeld heeft een zeer open en persoonlijk karakter en deze openheid wordt ook verwacht van begeleiders. Er wordt ingegaan op persoonskenmerken en concreet handelen. Het is belangrijk dat deelnemers en trainers discreet zijn. Zaken die besproken worden in de training blijven binnen de groep en hebben geen verdere consequenties voor begeleiders. Aan cliënten wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van videomateriaal ten behoeve van de training. Het videomateriaal wordt alleen gebruikt voor doeleinden van de training Begeleiders in Beeld en zal na afloop van de training vernietigd worden.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 3,5 tot 4 maanden. De trainingsgroepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers uit dezelfde of verschillende teams. Iedere deelnemer brengt een zelfgekozen casus (cliënt) in waarop de videofeedback gedurende het hele traject gericht is.