Theoretisch kader

Een belangrijke persoonlijke eigenschap die samenhangt met burn-out is emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is een non-cognitieve vorm van intelligentie en bestaat uit een aantal emotionele, persoonlijke en sociale capaciteiten en vaardigheden die de wijze waarop individuen met eisen en druk vanuit de omgeving omgaan beïnvloeden. Emotionele intelligentie is van invloed op het handelen van begeleiders en de manier waarop begeleiders met emoties omgaan. Een veel gebruikt meetinstrument om emotionele intelligentie in kaart te brengen is de EQ-i. De EQ-i beslaat vijf schalen, te weten intrapersoonlijke aspecten (zelfbeeld, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid en zelfactualisatie), interpersoonlijke aspecten (empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties), adaptatievermogen (realiteitstoetsing, flexibiliteit, probleem oplossen), stressmanagement (stresstolerantie, impulscontrole) en algemene stemming(optimisme, geluk). De training Begeleiders in Beeld beoogt de kwaliteit van begeleiding en ondersteuning te verbeteren door begeleiders feedback te geven op hun emotionele intelligentie en dit te koppelen aan interacties met een cliënt.