Het onderzoek

De training Begeleiders in Beeld is onderzocht in een vijfjarig promotieonderzoek door dr. Linda Zijlmans onder leiding van prof. dr. Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University). Dit onderzoek laat zien dat het volgen van de training Begeleiders in Beeld tot verbeterde capaciteiten en vaardigheden leidt binnen het construct emotionele intelligentie (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman, & Derksen, 2011). Daarnaast gaan begeleiders na de training adequater om met stressvolle situaties dan voor de training (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman, & Derksen, 2014a).

Beide effecten werden niet gevonden bij controlegroepen en zijn vier maanden na afloop van de training nog steeds zichtbaar. Onderzoeksresultaten tonen daarnaast aan dat begeleiders na de training beter aansluiten bij en afstemmen op de emotionele signalen en behoeften van de cliënt dan ze voor het volgen van de training deden. Ook behandelen ze de cliënt meer als een autonoom en competent individu met eigen wensen en meningen (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman, & Derksen, 2014b).