Onderzoekers

Prof. dr. P.J.C.M. Petri Embregts
Prof. dr. Petri Embregts is als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo) en bekleedt tevens de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische en Klinische Psychologie i.s.m. RINO Zuid) aan Tilburg University. Petri Embregts is tevens directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij. Haar onderzoek richt zich met name op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma’s bij zorgverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

Dr. L.J.M. Linda Zijlmans
Linda Zijlmans richtte zich in haar promotieonderzoek op de effecten van de training Begeleiders in Beeld en op factoren die van invloed zijn op de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten. Linda Zijlmans is op 6 juni 2014 gepromoveerd aan Tilburg University.