Over Begeleiders in Beeld

De manier waarop jij in elkaar zit, bepaalt voor een belangrijk deel hoe je functioneert en hoe jij handelt ten opzichte van cliënten. Gedragsproblemen van cliënten kunnen negatieve emoties als angst of boosheid oproepen. Deze negatieve gevoelens kunnen van invloed zijn op jouw handelen. Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts is de training Begeleiders in Beeld ontwikkeld. De training Begeleiders in Beeld geeft je inzicht in jezelf én in de factoren die van invloed zijn op jouw gedrag en dus de interactie tussen jou en de cliënt. Vervolgens krijg je handvatten om jouw begeleiding en relatie met cliënten te optimaliseren.

Begeleiders in Beeld: trainen van je emotionele intelligentie

In de training Begeleiders in Beeld ga je aan de slag met jouw emotionele intelligentie (EI). Zelfreflectie en feedback staan daarbij centraal. Trainen van jouw emotionele intelligentie helpt je om jezelf beter te leren kennen. Ook krijg je door middel van videofeedback inzicht in de manier waarop jouw EI jouw begeleiding en gedrag beïnvloedt.
 
Uit onderzoek is gebleken dat begeleiders die de training gevolgd hebben adequater omgaan met stress en beter aansluiten bij de behoeften van hun cliënten. Op deze website vind je meer informatie over de training Begeleiders in Beeld, en het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van deze training.